Sätt säkerheten främst!

Med LUPNUMBER® kan du mer än halvera risken för allvarliga olyckor på din anläggning.

Vad är LUPNUMBER?

Som du säkert redan vet är du som platsägare enligt arbetsmiljölagen skyldig att informera om de säkerhetsrutiner som gäller på din plats. LUPNUMBER® är ett ankomstsystem som hjälper dig att nå ut med dina anläggningsrutiner till transportföretagen och de enskilda lastbilschaufförerna. Du kan mer än halvera antalet incidenter, du uppfyller lagkraven och du får en säkrare, smartare anläggningslogistik.

Industrin sätter säkerheten främst

Lastbilschaufförer toppar olycksstatistiken över allvarliga arbetsplatsolyckor. Över hälften av de allvarliga olyckorna sker vid lastning/lossning på industrin. En vanlig missuppfattning är att det är transportföretagen som ansvarar för sina chaufförer. Det är sant när de kör på vägen. Men i princip allt som händer innanför industriområdets grindar är platsägaren ovillkorligen ansvarig för. Därför använder framstående industriföretag LUPNUMBER®.

Hur fungerar lösningen?

När chaufförerna kommer till området checkar de in. De väljer sitt språk på skärmen och går igenom de säkerhetsregler som gäller. Det kan röra allt från om hjälm eller speciella skor behövs, hur godset ska hanteras, hastighetsbegränsningar på området, med mera. Informationen finns också tillgänglig online. Den här informationen blir i praktiken en effektiv, komprimerad säkerhetsutbildning. Efter att ha läst och godkänt kan chauffören fortsätta in på området.

​​

Vad är effekterna av LUPNUMBER?

Det bästa sättet att undvika olyckor är att arbeta förebyggande med säkerheten. Genom att minska antal avvikelser och incidenter kan riskerna minskas och allvarliga olyckor undvikas. LUPNUMBER® används av välrenommerade internationella industriföretag. De sänker sina rapporterade incidenter med upp till 65 procent! Det innebär en säkrare, smartare anläggningslogistik.

En heltäckande lösning

LUPNUMBER® är utvecklat tillsammans med industrin för att höja säkerheten, minimera incidenter och säkra trafiken på anläggningen. Ingen annan på marknaden kan erbjuda den helhetslösning som du får i LUPNUMBER®.

Är du intresserad av LUPNUMBER?

Mer information

LUP Technologies i media