Scania CV AB - Engine 2,4,5

LUP #51944


  • Adress: Växellådsvägen 2, 151 48 Södertälje

  • Öppettider: 06:45-23:45

  • Kontakt:Koordinater: 59.1736412, 17.6210403

Navigera hit

Översikt

Välkommen till Scania CV AB!

Ankomst

Parkera lastbilen på parkeringen och gå in i byggnaden för att anmäla dig. Efter genomförd inskrivning och genomgång av säkerhetsreglerna kontaktar du vakten med hjälp av porttelefonen för att erhålla din slottid.

Säkerhet

På området måste du bära skyddsskor och varselväst. Rökförbud gäller på hela vårt område! Hastighetsgränsen är 10 km/h. Tomgångskörning är förbjuden!

Områdeskarta

Följ dessa vägar på området.

Tillträde

Ange referensnummer vid porttelefonen för att bli insläppt på området.

Engine 4

Parkera vid ledig ruta. Det är förbjudet att gå runt på lossningsområdet!

Ankomst

Invänta truckförare, lämna sedan frakthandlingar och ditt kvitto från dator. För vissa lossningsplatser finns en avsedd ruta att stå i. Lastsäkra inte medan lastning pågår.

Öppna upp trailern, lossa på lastsäkringen och vänta på personal för att påbörja lossningen. Stå bredvid lastbilshytten under lastning/lossning. Se upp för trucktrafiken på området!

Engine 2

Parkera vid vändplanet och anmäl dig inne vid truckförarkontoret.

Lastning: Efter anmälan, kör in i lagret och parkera lastbilen vid de markerade lastzonerna. Öppna upp trailern och vänta på personal för att påbörja lastningen.

Utfart

Utfarten är placerad intill infarten. Tack för att du respekterar våra säkerhetsregler! Kör försiktigt och välkommen åter!