Ovako Smedjebacken

LUP #46944


  • Adresa: Smedjegatan, 707 80 Smedjebacken

  • Otevírací doba: 06:00-19:00

  • Kontakty:Souřadnice: 60.1375945, 15.4092264

Navigovat sem

Přehled

Vítejte v Ovako Smedjebacken! Naše otvírací doba je 06:00-19:00 od pondělí do čtvrtka a 06:00-14:00 v pátek

PŘÍJEZD

Po příjezdu zaparkujte u brány se značkami Stop a ohlaste se v okénku recepce u domu.

Zaparkujte vozidlo na vhodném místě a vstupte do domku. Zaregistrujte se na počítači a projděte si prezentaci o bezpečnosti.

BEZPEČNOST

Kouření je zakázáno, je povoleno pouze na určených místech. V areálu se nesmí zůstávat přes noc. Je zakázáno nechávat běžet motor na volnoběh. Rychlost je omezena na 30 km/h.

Povinnými ochrannými prostředky jsou ochranné přilby, ochranná obuv, rukavice a ochranné brýle. Vždy se musí nosit oděv s vysokou viditelností. Pokud něco z toho chybí, nemáte dovoleno nakládat.

ZÁPIS

Přejděte trať a vstupte do dveří s nápisem „Dispatch office“ (Dispečink).

Jakmile budete uvnitř projděte těmito dveřmi a dostanete se do odbavovací kanceláře. V ní předáte personálu výtisk a projdete odbavovacím postupem, aby vám bylo přiřazeno dok.

Přijeďte k přiřazenému doku a počkejte, než vám bude k dispozici. Pokud bude obsazený, budete muset počkat venku. Dbejte na to, abyste udržovali vzdálenost alespoň 2,5 m od kolejí. K dokům 5 a 6 musíte nacouvat.

PŘÍPRAVA NA NAKLÁDÁNÍ

Zaparkujte vozidlo v hale a otevřete přívěs. Musíte otevřít střechu a zadní stranu, stejně jako dlouhou boční stěnu směrem k manipulantovi.

Na podlaze přívěsu rovnoměrně rozmístěte dřevěné klády, abyste se na ně mohl ukládat náklad. 

NAKLÁDÁNÍ

Během nakládání musíte být aktivní a ukazovat, jak se má náklad ukládat. Ke komunikaci s manipulantem používejte řeč těla i mluvenou řeč.

Je důležité dodržovat pravidlo 1: 1. Udržujte stejnou vzdálenost k nákladu, v jaké je náklad nad podlahou.

Ujistěte se, že náklad je náležitě umístěn, aby se řetězy volně pohybovaly a daly se snadno odstranit.

Jakmile je náklad naložen, musíte ho odpojit od řetězů.

Pokud nedostanete jiné pokyny, odhazujte řetězy do šedých beden. 

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Po naložení opusťte nakládací halu a zaparkujte venku na vhodném místě, abyste mohli zajistit náklad.

y

Vraťte se do odbavovací kanceláře, abyste si vyzvedli přepravní doklady.

ODJEZD

Odjeďte stejnou bránou, jakou jste přijeli. Zaparkujte vozidlo na váze, zatímco budete personálu v okénku recepce předávat přepravní doklady.

Děkujeme vám za dodržování našich bezpečnostních předpisů! Jeďte opatrně a nashledanou v Ovako Smedjebacken!