facebook trigger
Logga in

Automatisering av Fordonsregistrering på Svartöns Industriområde – En Framgångssaga

På Företagsskydd hanterar vi säkerheten för nio företag belägna inom Svartöns industriområde i Luleå. Traditionellt sett har processen för att registrera ankommande transportfordon varit manuell och tidskrävande, vilket inte bara belastat vår personal utan även skapat flaskhalsar för förarna som ankommer till området. I takt med att antalet transporter ökade, blev behovet av en mer effektiv och automatiserad lösning uppenbart.

Company Logo

Utmaning

Utmaningen låg i att omvandla en föråldrad och manuell registreringsprocess till en modern, automatiserad lösning som kunde hantera ökande volymer av transportfordon utan att kompromissa med säkerheten eller effektiviteten. Det var också avgörande att nya systemet kunde erbjuda förarna en bättre upplevelse genom att göra information tillgänglig på deras eget språk.

Lösning

I samarbete med LUP tog vi oss an denna utmaning genom ett projekt som drevs med stort engagemang och professionalism. LUP fungerade som drivande projektledare genom hela implementeringsfasen, från fotografering och uppsättning av kartor till översättning av nödvändigt material. Denna omfattande approach säkerställde att alla delar av systemet inte bara var funktionella utan också anpassade till användarnas behov.

Resultat

Framtid och Förbättring

Denna framgångssaga är bara början. Med det nya systemet på plats är vi nu bättre rustade för att möta framtida utmaningar och ytterligare förbättra effektiviteten och säkerheten på Svartöns industriområde. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med LUP för att utforska nya innovativa lösningar som kan stärka vår verksamhet och de företag vi skyddar.